„Доверие“ вече с пълен контрол над Moldindconbank

Нещо повече, сегашният изпълнителен директор Виктор Чиботару остава в управлението, тоест има приемственост